Skip to content

Analiza genetyczna mięsaka, przypadkowo przeszczepionego od pacjenta do chirurga ad

2 lata ago

452 words

Analizę sekwencji przeprowadzono na zautomatyzowanym sekwenatorze DNA (model 373A, Perkin-Elmer). Sekwencje starterów zostały wybrane z sekwencji genomowych HLA-DRB1 i DQB1 12 lub z opublikowanych sekwencji.13 Wyniki
Rycina 1. Rycina 1. Wyniki histologiczne (panele A i B) i wyniki badań immunologicznych (panel C) dotyczące analizy guzów pacjenta i chirurga. Zarówno nowotwór pacjenta (panel A, barwnik van Giesona, x 20), jak i guz chirurga (panel B, hematoksylina i eozyna, x 20) były złośliwymi włóknistymi histiocytoma. Guz chirurga był otoczony procesem zapalnym, z gęstymi naciekami, składającymi się głównie z limfocytów i makrofagów. Panel C pokazuje elektroforetogramy krótkich sekwencji powtórzeń tandemowych loci HUMACTBP2, HUMTH01 i HUMCYAR04. Piki reprezentują intensywność fluorescencji produktów DNA znakowanych barwnikiem.
Analiza histologiczna tkanek nowotworowych od chirurga i pacjenta wykazała, że są identyczne morfologicznie. Oba nowotwory były złośliwymi włóknistymi histiocytoma podtypu pleśniowego pleomorficznego (Figura 1A). Składały się głównie z komórek podobnych do fibroblastów i histiocytopodobnych, ułożonych we wzór prążkowy i gwiezdny, zmieszany z pewnymi komórkami pleomorficznymi i kilkoma komórkami zapalnymi. Było wiele postaci mitotycznych i wiele obszarów martwiczych. Na obwodzie guza chirurga występowało intensywne zapalenie, z naciekiem składającym się głównie z limfocytów i makrofagów oraz z niewielu komórek plazmatycznych (ryc. 1B). Oba nowotwory barwiono na wimentynę, alfa1-antytrypsynę i alfa1-antychymotrypsynę.
Tabela 1. Tabela 1. Wyniki analizy polimorficznych krótkich sekwencji powtórzonych w tandemie i analizy HLA. Analiza krótkich sekwencji powtórzeń tandemowych wyraźnie wykazała chimeryczną konstelację alleli w guzie chirurga (Figura 1C). Allele 11 (187 pz) HUMCYAR04, allel 8 (166 pz) HUMTH01 i allel 31 (300 pz) HUMACTBP2 wykryto w nowotworach zarówno od pacjenta jak i chirurga (Tabela 1). Aby wykluczyć genetyczny wzór nowotworu tych krótkich polimorfizmów powtarzających się tandemowo, analizowano próbkę DNA z innego złośliwego włóknistego histiakoma, histologicznie identycznego z guzami pacjenta i chirurga. Profil alleliczny tego kontrolnego złośliwego włóknistego szpiczaka, zidentyfikowany przez analizę krótkich sekwencji powtórzeń tandemowych, wyraźnie odróżniał się od guza pacjenta i chirurga (Tabela 1).
Analiza sekwencji genów HLA-DRB1 i DQB1 ujawniła konstelację heterozygotycznych alleli w guzie pacjenta i we krwi obwodowej chirurga (tabela 1). Wszystkie cztery allele, dwa z guza pacjenta i dwa z komórek krwi chirurga, były obecne w próbce nowotworu od chirurga.
Dyskusja
Zastosowaliśmy metody histologiczne i immunohistologiczne, analizę krótkich polimorfizmów typu tandem-powtórzenie oraz typowanie sekwencji genów HLA w celu określenia genetycznego pochodzenia mięsaka, który został przypadkowo przeszczepiony od pacjenta do chirurga. Zarówno wzorzec krótkich sekwencji powtórzeń tandemowych, jak i chimeryczna konstelacja alleli HLA w guzie chirurga zidentyfikowały genetyczne pochodzenie mięsaka. Pacjent i chirurg mieli różne haplotypy HLA, z kompletnymi rozbieżnościami alleli DRB1 i DQB1
[hasła pokrewne: Enteroldronedaron, citalopram, ambroksol ]
[podobne: ekowod namysłów, paulina jodestol, luxkon konin ]

0 thoughts on “Analiza genetyczna mięsaka, przypadkowo przeszczepionego od pacjenta do chirurga ad”