Skip to content

Choroba Schindlera: zmiana molekularna w genie alfa-N-acetylogalaktozaminidazy, która powoduje dziecięcej dystrofię neuroaksalną.

2 lata ago

189 words

Choroba Schindlera jest niedawno rozpoznaną dziecięcą dystrofią neuroakularną wynikającą z niedostatecznej aktywności hydrolazy lizosomalnej, alfa-N-acetylogalctozaminidazy (alfa-GalNAc). Niedawna izolacja i ekspresja pełnej długości cDNA kodującego alfa-GalNAc ułatwiła identyfikację uszkodzeń molekularnych u dotkniętych braci z rodziny D, pierwszych przypadków opisanych tą autosomalną chorobą recesywną. Analiza hybrydyzacji Southern i Northern DNA i RNA z dotkniętych homozygotami wykazała rażąco normalną strukturę genu alfa-GalNAc i normalne rozmiary i ilości transkryptów. Dlatego transkrypt alfa-GalNAc z dotkniętej homozygotą był poddawany odwrotnej transkrypcji, amplifikowany przez łańcuchową reakcję polimerazy (PCR) i sekwencjonowany. Pojedyncze przejście G do A przy nukleotydzie 973 wykryto w wielu subklonach zawierających produkty PCR. Ta mutacja punktowa dała w wyniku kwas glutaminowy do substytucji lizyny w reszcie 325 (E325K) polipeptydu alfa-GalNAc. Substytucję zasady potwierdzono przez hybrydyzację dot blot z amplifikowanym za pomocą PCR genomowym DNA od członków rodziny z oligonukleotydami specyficznymi dla allelu. Ponadto, przejściowa ekspresja konstruktu alfa-GalNAc zawierającego mutację E325K skutkowała ekspresją immunoreaktywnego polipeptydu, który nie miał wykrywalnej aktywności alfa-galNAc.
[patrz też: saniko myszków, rapala świdnica, telico żywiec ]

0 thoughts on “Choroba Schindlera: zmiana molekularna w genie alfa-N-acetylogalaktozaminidazy, która powoduje dziecięcej dystrofię neuroaksalną.”