Skip to content

Kontrowersje w zarządzanej opiece psychiatrycznej

2 lata ago

534 words

Wydaje się, że żaden aspekt praktyki [psychiatrycznej] nie jest bardziej obarczony urazą i sprzecznością niż kwestią zarządzanej opieki , stwierdza Arthur Lazarus w posłowiu do tej książki. Jako redaktor, Lazarus stawia krytyczne pytania dotyczące relacji między praktyką psychiatryczną a opieką zarządzaną jako tytuły każdego rozdziału. W książce jest niewiele urazowości lub kłótliwości, a nawet kontrowersji. Zamiast tego, większość rozdziałów dostarcza doskonałych wskazówek – prawie przewodnik dla zakłopotanych , można powiedzieć, dla psychiatrów pracujących w zarządzanych systemach opieki lub planujących przyłączyć się do jednego. Wiele sekcji książki może pomóc każdemu lekarzowi, ponieważ oferują metody negocjacji złożoności systemu, który ciągle się zmienia i rozszerza. Ta książka uznaje, że wielu psychiatrów jest nieszczęśliwych i oburzonych na ich rolę w programach opieki zarządzanej i na temat tego, jak traktują je te systemy. Niedawny raport M. Schlesingera, RA Dorwarta i SS Epsteina (American Journal of Psychiatry 1996; 153 (2): 256-260) ujawnił, że ponad trzy czwarte psychiatrów, którzy odpowiedzieli na ankietę, odczuwało presję ze strony ubezpieczycieli, aby rozładować pacjentów wcześnie. Prawie dwie trzecie respondentów stwierdziło, że szpitale ograniczały długość pobytu, a około połowa zniechęcała się do leczenia ciężko chorych pacjentów, którzy byli nieubezpieczeni lub otrzymywali Medicaid. Prezydent Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego ostro zaatakował zarządzaną opiekę w swoim Liście otwartym do prezydenta Clintona z 2 sierpnia 1996 r. W numerze Psychiatric News stowarzyszenia.
27 rozdziałów książki różni się ideologią i treścią, ale ogólne przesłanie jest jednym z miejsc zakwaterowania. Jakie główne strategie i taktyki popierają autorzy. Warto zauważyć, że pierwszy rozdział, autorstwa Fink i posłowie, wskazują na główny problem pojawienia się niemedycznych psychoterapeutów, co spowodowało poważne obawy wśród psychiatrów. Fink, Lazarus i inni w tej książce zalecają przyjmowanie personelu niemedycznego i zdają sobie sprawę, że w niektórych przypadkach mogą być tak samo skuteczni jak psychiatrzy i znacznie tańsze. Oznacza to nową rolę psychiatrów w zarządzanej opiece iw konsekwencji potrzebę przekwalifikowania ich.
Rozdział 17 dotyczy tego przekwalifikowania. Kilku autorów twierdzi, że siła psychiatry opiera się częściowo na modelu biopsychospołecznym , ponieważ tylko psychiatra, który ma trening we wszystkich trzech elementach tego modelu, może je zintegrować dla dobra pacjenta, szczególnie w odniesieniu do łączenia psychofarmakologii z psychoterapią.
Wielu autorów uważa, że psychiatrzy mają do czynienia z wyborem Hobsona, który redaktor podsumowuje jako przystosowanie się lub walkę z powrotem i ryzyko, że zostanie pominięty na zimno . Istnieje nadzieja, że zarządzana opieka poprawi relacje z lekarzami w ogóle, a psychiatrzy w szczególności precyzyjnie określając zasady, procedury i orientacje kliniczne. W rozdziale 8 ( Jak jest odporna na zarządzaną opiekę. ), Zalecenia obejmują psychiatrów doradzających, by byli bardziej wyrozumiali, mniej waleczni, gotowi do negocjacji i chętni do współpracy z procedurami opieki zarządzanej. Zmiana wymaga jednak nie tylko gotowości zarządzanej opieki do zmiany, ale także nacisku usługodawców, konsumentów i organów ustawodawczych, aby to uczynić
[więcej w: Białkomocz, noni, ceftriakson ]
[patrz też: kardiomiopatia rozstrzeniowa rokowania, kaszel krtaniowy u dorosłych, rapala świdnica ]

0 thoughts on “Kontrowersje w zarządzanej opiece psychiatrycznej”