Skip to content

Śmiertelność wśród amerykańskich weteranów wojny w Zatoce Perskiej czesc 4

2 lata ago

561 words

Skorygowany wskaźnik częstości zgonów z przyczyn zewnętrznych był wyższy wśród kobiet niż wśród mężczyzn weteranów (1,78 vs. 1,17). Natomiast wskaźnik częstości zgonów z przyczyn związanych z chorobą był prawie taki sam wśród kobiet-weteranów, jak wśród mężczyzn weteranów (0,89 vs. 0,87). Śmiertelność specyficzna dla okoliczności według czasu oddania do Zatoki Perskiej
Żołnierze wysłani do Zatoki Perskiej przed marca 1991 r. Byliby poddani większości potencjalnych czynników ryzyka opisanych wcześniej. Jednostki wojskowe rozmieszczone po zakończeniu wojny (tj. Po marca 1991 r.) Nie brałyby anty-nerwowych środków gazowych (bromku pirydostygminy) lub otrzymały szczepionki przeciwko wąglikowi i toksynom jadu kiełbasianego. Nie byłyby one również narażone na groźby ataków rakietowych Scud, działań chemicznych i biologicznych lub stresu wywołanego walką. Nie było znaczącej różnicy między weteranami wojny w Zatoce Perskiej w ryzyku śmierci z którejkolwiek z przyczyn badanych zgodnie z okresem wdrażania.
Efekt mobilizacji
Zbadaliśmy wpływ mobilizacji bez faktycznego wysłania do rejonu Zatoki Perskiej 222,318 weteranów przydzielonych do jednostek w rezerwach i Gwardii Narodowej. Mobilizacja bez późniejszego rozmieszczenia w Zatoce Perskiej nie wydaje się wpływać na ogólną śmiertelność ani ryzyko śmierci z przyczyn zewnętrznych, nawet po dostosowaniu do rodzaju jednostki (rezerwa lub Gwardia Narodowa), wieku, płci, rasy i gałęzi służby .
Porównanie z populacją ogólną
Tabela 4. Tabela 4. Standardowe wskaźniki śmiertelności (i 95 procentowych przedziałów ufności) dla osób uczestniczących w badaniu, zgodnie z przyczyną śmierci, w porównaniu z populacją USA. W porównaniu z ogólną populacją Stanów Zjednoczonych, weterani wojny w Zatoce Perskiej i weterani wojny z Zatoki Perskiej wykazywali znacznie niższe standardowe wskaźniki umieralności specyficzne dla danej przyczyny (Tabela 4). Zgony wśród obu grup weteranów wystąpiły w tempie nie większym niż połowa oczekiwana w populacji USA po dostosowaniu do wieku, płci, rasy i roku śmierci.
Wpływ wojny na kobiety weteranów
Wydaje się, że mobilizacja bez faktycznego służenia w rejonie Zatoki Perskiej miała większy wpływ na wskaźniki umieralności kobiet niż mężczyzn. Spośród 31 814 badanych kobiet, które służyły w rezerwatach lub Gwardii Narodowej, a nie służyły w wojnie w Zatoce, 17 177 zostało zmobilizowanych i rozmieszczonych gdzieś (na przykład w Niemczech), a 14 544 nie zostało w ogóle zmobilizowanych. Kobiety, które zostały gdzieś rozmieszczone, miały wyższą, ale nie znacznie wyższą, stopę zgonów z przyczyn niż kobiety niezamobilizowane (wskaźnik stopy, 1,94, przedział ufności 95%, 0,92 do 4,07), wyższy wskaźnik zgonów z przyczyn zewnętrznych (1,81 0,73 do 4,5) oraz wyższy wskaźnik zgonów z powodu wypadków (3,0; 0,6 do 15) po dostosowaniu do rodzaju jednostki, wieku, rasy i gałęzi służby.
Żeńscy weterani wojny w Zatoce Perskiej mieli wyższe (ale nie znacznie wyższe) ryzyko śmierci z przyczyn zewnętrznych, w tym wypadków, niż ich rówieśniczki w ogólnej populacji USA (Tabela 4). Wskaźnik śmiertelności z powodu wypadków samochodowych wśród weteranów wojennych w Zatoce Perskiej był o 43 procent wyższy niż oczekiwano, podczas gdy wśród kobiet-weteranów ryzyko było o 31 procent niższe niż oczekiwano.
Dyskusja
Celem tego badania była ocena wpływu służby w wojnie w Zatoce Perskiej na śmiertelność wśród weteranów Stanów Zjednoczonych
[podobne: citalopram, Choroba Perthesa, Mimośród ]
[przypisy: arete świdnik, kreatynina egfr, krótkie wędzidełko napletka ]

0 thoughts on “Śmiertelność wśród amerykańskich weteranów wojny w Zatoce Perskiej czesc 4”