Skip to content

Stan przedrzucawkowy – stan nadpobudliwości ruchowej ad 5

2 lata ago

50 words

Znajduje to również odzwierciedlenie w fakcie, że średnia wartość aktywności nerwu współczulnego skorygowana o częstość akcji serca była znacznie wyższa w grupie z stanem przedrzucawkowym (41 . 3 impulsy na 100 uderzeń serca) niż w grupie ciężarnej z prawidłową dawką (13 . serii na 100 bicie serca, P <0,05). Wartości dla kobiet z normotensją i nadciśnieniem tętniczym (odpowiednio 17 . 4 i 20 . 4 serii na 100 uderzeń serca) również były istotnie niższe niż u pacjentów ze stanem przedrzucawkowym (p <0,05 dla każdego porównania) (ryc. 2). Zgodnie z oczekiwaniami średnie ciśnienie tętnicze było znamiennie wyższe u pacjentów ze stanem przedrzucawkowym (121 . 3 mm Hg) niż u kobiet w ciąży z normotensją (92 . 3 mm Hg, P <0,05) lub u kobiet z prawidłową masą ciała (96 . 3 mm Hg P <0,05). U ciężarnych kobiet z nadciśnieniem tętniczym występowały średnie ciśnienia tętnicze bardzo podobne do tych u kobiet ze stanem przedrzucawkowym (119 . 5 mm Hg, P nieistotne statystycznie) (ryc. 2).
Odpowiedzi dotyczące aktywności serca i mięśni współczulnych na manewr Valsalvy nie różniły się istotnie pomiędzy czterema grupami. Znalazło to odzwierciedlenie w podobnych wartościach dla wskaźnika Valsalva (kobiety z stanem przedrzucawkowym, 1,5 . 0,2, kobiety w ciąży z normotensją, 1,6 . 0,1, kobiety z prawidłowym ciśnieniem, 1,6 . 0,1, kobiety z wyższym ciśnieniem, z nadciśnieniem, 1,5 . 0,1; P nieistotne dla porównań między grupami) i podobne zwiększenie aktywności układu współczulnego podczas manewru Valsalva w czterech grupach (odpowiednio 9 . 2, 11 . 2, 12 . 3 i 10 . 2 impulsy na minutę, P nieistotne).
Podobnie, wzrost średniego ciśnienia tętniczego, częstości akcji serca i aktywności układu nerwowo-mięśniowego podczas testu na zimno, nie różnił się istotnie pomiędzy pacjentami ze stanem przedrzucawkowym (13 . mm Hg, 4 . 2 uderzenia na minutę i 9 . 3 impulsy na odpowiednio minutę), ciężarne kobiety z normotensją (15 . 3 mm Hg, 5 . 2 uderzenia na minutę i 12 . 4 impulsy na minutę), kobiety z prawidłową masą ciała (13 . 3 mm Hg, 3 . uderzenia na minutę, i 13 . 4 impulsy na minutę) i nieporażające kobiety z nadciśnieniem (16 . 4 mm Hg, 5 . 2 uderzenia na minutę i 10 . 3 impulsy na minutę, P nieistotne dla wszystkich porównań pomiędzy czterema grupami).
Rycina 3. Rycina 3. Średnie ciśnienie tętnicze i aktywność nerwu współczulnego u sześciu kobiet ze stanem przedrzucawkowym mierzonych przed i po porodzie. Pacjenci mieli prawie równoległy spadek ciśnienia krwi i aktywności nerwu współczulnego po porodzie. Otwarte koła i pręty są wartościami średnimi . SE. Średnie wartości przed i po porodzie różniły się istotnie (p <0,01).
Figura 3 porównuje dane dotyczące średniego ciśnienia tętniczego i aktywności układu współczulnego przed i po porodzie (zakres od do 3 miesięcy) u sześciu pacjentów z stanem przedrzucawkowym. Wartości grupowe dla znormalizowanego ciśnienia tętniczego; spadły one z 118 . 3 mm Hg do 96 . mm Hg (P <0,01) po porodzie u tych pacjentów. Zmniejszeniu ciśnienia towarzyszył znaczny spadek średniego wyładowania współczulnego, z 36 . 4 do 13 . 2 serii na minutę (P <0,01) i od 43 . 5 do 17 . 2 impulsów na 100 uderzeń serca (P <0,01 ). Odpowiedzi u każdego pacjenta wykazują niemal równoczesny spadek średniego ciśnienia tętniczego i aktywności nerwu sympatycznego [hasła pokrewne: diltiazem, ceftriakson, cefepim ] [patrz też: kuzynka brzozy, telico żywiec, ciesielczyk suchy las ]

0 thoughts on “Stan przedrzucawkowy – stan nadpobudliwości ruchowej ad 5”