Skip to content

Stan przedrzucawkowy – stan nadpobudliwości ruchowej czesc 4

2 lata ago

240 words

Sparowane t-testy (dwustronne) wykorzystano do porównań aktywności współczulnej i średniego ciśnienia tętniczego przed i po porodzie w grupie z stanem przedrzucawkowym. Istotność statystyczną uznawano za wskazującą wartość P mniejszą niż 0,05. Wartości przedstawiono jako średnie . SE. Wyniki
Ryc. 1. Rycina 1. Reprezentatywne zapisy aktywności nerwu współczulnego u kobiety z nietolerancją normotensyjną, kobiety z nadciśnieniem tętniczym, kobiety ciężarnej z normotensją i kobiety ze stanem przedrzucawkowym (przed i po porodzie). Częstość wyładowań współczulnych i nerwowych była podobna u dwóch kobiet, które nie były w ciąży iu kobiet ciężarnych z prawidłową masą ciała, ale była ona znacznie wyższa u pacjentki ze stanem przedrzucawkowym. Po porodzie ciśnienie krwi i aktywność współczulna wróciły do normy u tego pacjenta.
Ryc. 2. Rycina 2. Średnie ciśnienie tętnicze i aktywność nerwu współczulnego u 6 kobiet z nienormalną dawką normotensyjną (NN), siedem kobiet z nadciśnieniem tętniczym (HN), osiem kobiet z normotensyjną w ciąży (NP) i dziewięć kobiet ze stanem przedrzucawkowym (PE). Cienie w kształcie koła są pojedynczymi wartościami, a puste kółka i słupki oznaczają grupę średnią . SE. Średnie ciśnienie tętnicze było podobnie podwyższone u pacjentów ze stanem przedrzucawkowym iu kobiet z nadciśnieniem tętniczym, w porównaniu z dwiema grupami z prawidłowym ciśnieniem (P <0,05 dla każdego porównania). Aktywność nerwów współczulnych była jednak znacznie zwiększona u pacjentów z stanem przedrzucawkowym, ale nie u kobiet, które nie były w ciąży z nadciśnieniem (P <0,05 dla porównania kobiet z stanem przedrzucawkowym ze wszystkimi innymi grupami).
Charakterystykę czterech grup badanych przedstawiono w Tabeli 1, a reprezentatywne zapisy aktywności układu nerwowego współczulnego w każdej grupie przedstawiono na rycinie 1. Szybkość współczulnego rozładowania u ciężarnych kobiet z prawidłową dawką nie różniła się istotnie od tej w nietrzymającej normotensyjnej kobiety lub kobiety ciężarne z nadciśnieniem (odpowiednio 10 . w porównaniu z 12 . 2 i 15 . 3 impulsy na minutę, P nieistotne w przypadku porównań między grupami) (ryc. i ryc. 2). Przeciwnie, ze średnią wartością 33 . 3 impulsów na minutę, aktywność współczulna była ponad trzy razy wyższa u pacjentów ze stanem przedrzucawkowym niż u ciężarnych zdrowych (P <0,05) i ponad dwukrotnie wyższa niż w grupa dopasowanych wiekowo kobiet z nadciśnieniem (p <0,05) (ryc. 2). Ze względu na procedurę dopasowania, grupa ze stanem przedrzucawkowym nie różniła się istotnie od grupy kobiet w ciąży z prawidłowym ciśnieniem w zależności od wieku, tygodnia ciąży lub wskaźnika masy ciała (Tabela 1).
Częstość akcji serca była podobnie podwyższona w obu grupach kobiet w ciąży (82 . 2 uderzeń na minutę u pacjentów ze stanem przedrzucawkowym i 82 . 3 w ciężarnych kobietach z prawidłową masą ciała) w porównaniu z grupą kontrolną z prawidłowym ciśnieniem (70 . 4 uderzeń na minutę, P <0,05 dla każdego porównania) i zwykle było wyższe w obu grupach kobiet w ciąży niż u kobiet, które nie były w ciąży z nadciśnieniem (76 . 4 uderzeń na minutę, P nieistotne). Dlatego wyraźny wzrost wypalenia współczulnego u kobiet z stanem przedrzucawkowym, w porównaniu z ciężarnymi kobietami z prawidłową masą ciała, nie może być wyjaśniony różnicami w częstości akcji serca [patrz też: disulfiram, cefepim, suprasorb ] [hasła pokrewne: arete świdnik, kreatynina egfr, krótkie wędzidełko napletka ]

0 thoughts on “Stan przedrzucawkowy – stan nadpobudliwości ruchowej czesc 4”