Skip to content

Układ krzepnięcia bezkręgowców aktywowany przez endotoksynę: dowód na pośrednictwo enzymatyczne

2 lata ago

210 words

Lizaty otrzymane z amebocytów z Limulus polyphemus, krab podkowy, są zżelowane przez endotoksynę. Przeprowadzono badania w celu scharakteryzowania składników lizatu amebocytów i zbadania kinetyki ich reakcji z endotoksyną. Analiza lizatu amebocytów przy użyciu gradientów gęstości sacharozy wykazała dwa piki przy 46% i 86% objętości gradientu. G50 i G75 chromatografia kolumnowa Sephadex dały trzy piki białka. Jedna frakcja zawierała ulegające kondensacji białko, które miało masę cząsteczkową około 27 000 i było stabilne termicznie. Kolejna frakcja zawierała materiał o wysokiej masie cząsteczkowej, termolabilny, który został aktywowany przez endotoksynę i poddany reakcji ze zdolnym do krzepnięcia białkiem w celu utworzenia żelu. Szybkość reakcji między endotoksyną a lizatem amebocytów była zależna od stężenia endotoksyny i stężenia frakcji zawierającej materiał o wysokiej masie cząsteczkowej. Aktywność tej frakcji była hamowana przez fluorofosforan diizopropylu, parachloromeruribenzoesan i para-chloromerurifenylo-sulfonian, co sugeruje, że aktywność enzymatyczna zależy od grup hydroksylowych i sulfhydrylowych seryny. Reakcja między endotoksyną a frakcjami lizatu była zależna od temperatury i pH. Dane sugerują, że endotoksyna aktywuje enzym, który następnie żeluje ulegające kondensacji białko zawarte w lizacie amebocyte.Images
[podobne: kuzynka brzozy, rapala świdnica, ekowod namysłów ]

0 thoughts on “Układ krzepnięcia bezkręgowców aktywowany przez endotoksynę: dowód na pośrednictwo enzymatyczne”

  1. może ktoś wie, jak szybko (w dniach) można i należy podjąc rehabilitację u chorego z nadciśnieniem